Zaštita osobnih podataka

Sa prvim posjetom ovoj web lokaciji sasina-kuhinja.com smatra se da ste upoznati sa uvjetima i da ih prihvaćate.

Korištenje bilo kojeg dijela materijala sa ove web lokacija dozvoljeno je isključivo za osobne potrebe.

Nije dozvoljeno korištenje bilo kojeg dijela ove web stranice za komercijalne svrhe. Komercijalne svrhe su bilo koji oblik ostvarivanja novčane dobiti ili promocije neke druge web lokacije koja nije dobila potrebitu dozvolu od strane Sašine kuhinje za objavljivanje ili dijeljenje sadržaja objavljenih i pronađenih na ovoj web stranici.

Nije dozvoljeno nedopušteno reklamiranje drugih proizvoda ili branda ili web lokacija kroz objave na ovoj web stranici, a tako niti objavljivanje nedopuštenog sadržaja. Pod nedopušteni sadržaj smatrati će se svaka objava koja bi mogla dovesti u zabludu čitatelja ili ga na bilo koji način uvrijediti, tj. vulgarne, neistinite radnje, vrijeđanje, rasna i nacionalna netrpeljivost.

Nisu dozvoljene fotografije djece. Objave fotografije djece će se prijaviti nadležnoj policijskoj postaji sa IP adresom počinitelja. Dozvoljene su objave hrane i svega životnog što se sa hranom može povezati ako se objavom ne krše uvjeti korištenja ove web stranice.

Nije dozvoljeno objaviti sadržaj kojem niste vlasnik. Dozvoljeno je objaviti isključivo sadržaj koje je vaše vlasništvo ili ste za njega dobili dopuštenje od treće osobe za korištenjem tog sadržaja.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje u svrhu omalovažavanja drugih korisnika, reklamiranja ili pokušaja rušenja rejtinga stranice sa nedozvoljenim sadržajem iz obijesti ili bilo kojeg drugog razloga. Protiv takvih osoba će se sa njihovom IP adresom odmah pokrenuti postupak kod nadležnog tijela i uputiti u parnični postupak.

Nije dozvoljena razmjena nedopuštenog sadržaja bilo kroz privatne poruke ili drugi skriveni način.

Svi posjetitelji koji primjete kršenje bilo čega navedenog, dužni su o istom kontaktirati Sašinu kuhinju.